ماي كات سمك وماي كات دواجن

الوصف

My cat poisson et my cat volaille /My cat fish et my cat poultry / ماي كات سمك وماي كات دواجن

Rotation journalière 

Poids du chat

3 kg 4 kg

5 kg

Grammes 200 550

800

Daily rotation

Dog’s weight

3 kg 4 kg 5 kg
Grams 200 550

800

الحصة اليومية

10 كيلوجرام  10 كيلوجرام 5 كيلوجرام

5 كيلوجرام

1350

550 550

350

 

Enrichie en taurine غني بالتورين

Enriched with  taurine

Colisage : 9 boites/ carton التعبئة : 9 علب / كرتونة

Packing : 9 cans / box